بسم الله الرحمن الرحیم

سبقت بگیر

گزیده سخنان حضرت آیت الله خامنه ای از اولین جلسه ی سلسه مباحث (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن)


 ای انسانی که برای یک وجب زمین در فلان منطقه عالم حاضری سبقت بگیری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تحصیل امتیازات مادی هرچه بیشتر مسابقه بدهی؛ اگرچه شرافت‌ها و فضیلت‌ها را هم زیر پا گذاشته باشی. ای انسان! به تو نمی‌گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار نزن. دین نمی‌گوید نیروهایت را متوقف بگذار. دین می‌گوید سرعت بگیر هرچه بیشتر. اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست نه به سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد برای تو کوچک و کم است ای انسان بزرگ! به سوی چیزی که با عظمت تو،‌ با مقام تو سازگار باشد که انسان عالی‌ترین موجودات این جهان است.

دریافت نماهنگ صوتی سبقت بگیر