تصاویر با کیفیت شهید آوینی-aviny - avini wallpaper - aviny back ground - aviny high quality imagesشهید آوینی

زندگی نامه:

 شهید سیدمرتضی آوینی 20 مهر 1326 در شهر ری به دنیا آمد.....به گفته بسیاری از هم دوره‌هایش آوینی دارای نبوغ ویژه‌ای در فلسفه ادبیات بود.

شهید آوینی در سال 1358 وارد جهاد سازندگی شد و پس از زمان کوتاهی به فیلمسازی روی آورد.

 از سال 1367 تا 1364 به همراه گروهی مجموعه مستند "روایت فتح" را آغاز کرد.ساخت مستند"روایت فتح" از عملیات خیبر شروع شد و تا عملیات مرصاد ادامه داشت.

 "شهید مرتضی آوینی" روز جمعه بیستم فروردین 1372 هنگامی که برای تولید مجموعه‌ای جدید از "روایت فتح" به فکه،‌منطقه‌ عملیاتی و الفجر مقدماتی به همراه گروه رفته بود،بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.