(بسم رب الشهدا)

مجموعه پوستر های "25 سال آینده"

25سال دیگر چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود ندارد(امام خامنه ای)