(بسم رب الشهدا)

مداحی های شهادت حضرت معصومه(س)

حاج میثم مطیعی


  1-خدایا خزان شد بهارم                   

2-دختری از اهل بیت آفتاب