بسم الله الرحمن الرحیم

از طریق فرم زیر می توانید انتقادات و پیشنهاد های خود را به ما ارائه دهید

فعالیت های آقای محمد سعید قاسم خانی:

واحد شهدا , حسینیه ی مجازی,قالب وبلاگ

فعالیت های آقای سید حمید رضا موجانی:

مطالب مناسبتی 

فعالیت های آقای محمد تسلیمی:

واحد خودسازی علمی

خواهشمند است در صورت  وجود شهیدی بزرگوار در خانواده زندگی نامه ایشان را به آقای محمد سعید قاسم خانی ارائه دهید. 

با تشکر شورای سنگر سایبری یاران ده