(بسم رب الشهدا)

مولودی های ولادت امام رضا(ع)

دم در خادمت مرا می گشت / بعد از آن گفت: التماس دعا

باورم شـد کـه زائرت شـده ام / نــزد تــو اعتبار دارم و بــس

در باب الـــجواد، اذن دخول / بوسه ای روی سنگفرش حرم

خاک کفش مرا تبرک کرد.. / شرمی از کفشدار دارم و بس

شعر از آقای روح الله اسماعیلی
1-حاج محمود کریمی

2-حاج میثم مطیعی

3-کربلایی حنیف طاهری